• Dørautomatik
  Dørautomatik

  Skyde- og slagdørs løsninger med iTek automatik...

 • Portautomatik
  Portautomatik

  MBM fører et stort udvalg indenfor portautomatik.

 • Greb
  Greb

  Vi fører også et stort udvalg i dør- og vinduesgreb.

 • Vinduesautomatik
  Vinduesautomatik

  Vinduesautomatik MBM udfører certificerede løsninger indenfor røgventilation!

 

Salgs og leveringsbetingelser

 

MBM A/S

1. AFTALER

For alle leverancer gælder ”Almindelige Leveringsbetingelser – NL 01” med nedenstående ændringer og tilføjelser, såfremt andet ikke er skriftligt bekræftet af MBM. De anførte salgs- og leveringsbetingelser træder ligeledes foran eventuelle indkøbsforbehold angivet af køber i forbindelse med indkøb via rekvisition. Andre forhold end de her anførte kræver således i hvert enkelt tilfælde samtykke fra MBM, relateret til specifik indkøbsordre.

2. PRISER

De i vore tilbud anførte priser er de på tilbudsdatoen gældende. Alle afgivne tilbud forstås som én samlet leverance. MBM forbeholder sig ret til, at regulere priser uden varsel ved ændringer i MBM’s indkøbspriser, valutakurser m.v., indtil prisen er endeligt bekræftet ved ordrebekræftelse fra MBM. Faktura med ordreværdi på under DKK 500,00 ex. moms pålægges et ekspeditionsgebyr DKK 200,00 ex. moms.

3. LEVERING

Alle leverancer sker AB fabrik (Ex Works, jf. INCOTERMS 2000) fra MBM’s lager, eller direkte fra MBM’s leverandør, såfremt dette fremgår af ordrebekræftelsen. Med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen er den angivne pris incl. emballage.

4. REKLAMATION

Reklamationer vedrørende mangler, der kan konstateres ved en undersøgelse af varen, skal ske skriftligt og inden 8 dage fra varens modtagelse. Reklamationer vedrørende glas skal ske straks ved modtagelsen, og inden montage påbegyndes. Indsigelser mod de i en ordrebekræftelse anførte vilkår og specifikationer skal ske skriftligt inden 5 dage fra ordrebekræftelsens datering, for glasleverancer dog senest 24 timer efter fremsendelse af ordrebekræftelse. Ved reparation eller udskiftning af varer, der er leveret Ex works, foregår reparation eller udskiftning som udgangspunkt på MBM’s adresse, således at køber efter anmodning er forpligtet til at returnere varen til MBM og afholde de hermed forbundne mkostninger. Efter endt reparation eller udskiftning fremsendes varen til køber for MBM’s regning, forudsat reparationen/udskiftningen sker som følge af en berettiget reklamation.

5. RETURNERING AF VARER

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale. Såfremt MBM accepterer returnering af varen, fremsendes en nummereret returseddel fra MBM, som skal returneres sammen med varen. Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original, ubrudt emballage og med original dokumentation

6. KATALOGER, BROCHURER M.V.

Det bemærkes at de i vore kataloger anførte illustrationer eller tekniske data er de på udarbejdelsestidspunktet for dokumentationen gældende forhold. Mindre ændringer i såvel udseende, vægt samt specifikationer kan forekomme og betragtes ikke som mangel. Der forbeholdes ret til tekniske ændringer uden varsel.

7. PRODUKTANSVAR

Der henvises til NL 01, pkt. 35. MBM er dog ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

8. BETALING

Betaling sker såfremt intet andet er aftalt skriftligt, netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdagen tilskrives morarente med 2 % af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned.

9. TVISTER

Tvister som skyldes leverancer fra MBM, skal afgøres ved voldgift, jf. NL 01, pkt. 39. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed anvendes som værneting.

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse på websitet. Ved at klikke videre på websitet accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere om cookies her